Follow Us On YouTube
Follow Us On Instagram
example
בואו לשמח את המאושפזים בבתי החולים בחג שבועות הקרוב
וניתן להם להרגיש שהם לא לבד!
 

פעילות שבועות 

בחג שבועות הלא הוא חג המים, כולם לבושים לבן והאווירה מאוד משפחתית וטהורה.
המאושפזים ומשפחותיהם לא זוכים לחוש את אווירת החג.
בואו נכניס להם את אווירת החג לתוך המחלקות ונזכיר להם שעם ישראל ערבים זה לזה תמיד!
תיאור הפעילות:
♡ ביקור ועידוד מאושפזים במחלקות.
♡ הכנת מארזי שבועות
♡ חלוקת המארזים
♡ תדריך על ההתנדבות.
♡ מדריכות צמודות לכל אורך הפעילות
♡ ארגון עגלות לפעילות ותמונה קבוצתית משותפת.
 מעגל העצמה ושיתוף חויות

example
ערך מוסף:
בכך שתביאו את העובדים שלכם להתנדב תרוויחו פעמיים.
מעבר לתרומה החברתית, במהלך ההתנדבות מחדד העובד/ת את המיומנויות הקיימות ומרחיב את רפרטואר השימושים בהן.
להשארת פרטים לחצו כאן
טלפון:5784* |  אתר הבית

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך