Follow Us On YouTube
Follow Us On Instagram
example
בואו ליצור סביב שולחן אחד עם ובשביל המאושפזים 

פעילות יצירה

בואו לקחת חלק בפעילות מהנה ומקרבת לבבות שתאפשר למאושפזים אתנחתא מסדר היום הרגיל שלהם.
תיאור הפעילות: 
♡ יצירה מהנה ומקרבת ביחד עם המאושפזים.
♡ תדריך על ההתנדבות.
♡ מדריכות צמודות לכל אורך הפעילות
♡ ארגון עגלות לפעילות ותמונה קבוצתית משותפת.
♡ מעגל העצמה ושיתוף חויות
 
example
ערך מוסף:
בכך שתביאו את העובדים שלכם להתנדב תרוויחו פעמיים.
מעבר לתרומה החברתית, במהלך ההתנדבות מחדד העובד/ת את המיומנויות הקיימות ומרחיב את רפרטואר השימושים בהן.
להשארת פרטים לחצו כאן
טלפון:5784* |  אתר הבית

צרו דפי נחיתה באמצעות inwise - שיווק בענן לעסק שלך